Gizlilik Politikası

Bundan böyle "Skyhub Online" olarak anılacak olan Skyhub Online, web sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke edinmiştir. Bu nedenle, bu gizlilik politikası ("Gizlilik Politikası"), web sitemizi kullanırken Skyhub Online tarafından kullanıcılar hakkında ne tür bilgilerin alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Ayrıca bu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun tarafınızca nasıl kontrol edilebileceği ve istediğiniz zaman Skyhub Online ile iletişime geçerek bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmektedir. Skyhub Online, söz konusu bilgilerin güncel ve geçerli veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve kullanılması için gerekli tüm işlemleri gerçekleştirecektir.

 

1) Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi;

Skyhub Online tarafından verilen hizmet, ürüne veya ticari faaliyete bağlı olarak değişiklik gösterebilse de; Kişisel verileriniz Skyhub Online satış kanalları, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilebilecek ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileriniz işlenebilecektir:

• adınız ve iletişim bilgileriniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve şirket bilgileriniz;

• cihazınıza bağlı İnternet Protokolü (IP) adresi;

• oturum açma bilgileriniz, tarayıcı türü ve sürümü, saat dilimi ayarı, tarayıcı eklenti türleri ve sürümleri, işletim sistemi ve belirli cihaz bilgileri;

• Tam Tekdüzen Kaynak Bulucuları (URL'ler), web sitemize yapılan ve web sitemizden yapılan tıklama akışı (tarih ve saat dahil), görüntülediğiniz veya aradığınız hizmetler, sayfa yanıt süreleri, indirme hataları, belirli sitelere yapılan ziyaretlerin uzunluğu dahil olmak üzere ziyaretinizle ilgili bilgiler sayfalar, sayfa etkileşim bilgileri (kaydırma, tıklamalar ve fareyle üzerine gelme gibi) ve sayfadan uzaklaşmak için kullanılan yöntemler;

• fatura bilgileriniz, işlem ve ödeme kartı bilgileriniz;

• profesyonel çevrimiçi varlığınız, ör. LinkedIn profili.

Skyhub Online, kişisel bilgilerinizin kendi isteğiniz dahilinde işlenmesi halinde, bu bilgileri kanunların öngördüğü veya ziyaretçinin rıza beyanında belirtilen sınırlamalar dahilinde kullanmayı, işlemeyi veya aktarmayı taahhüt eder. Söz konusu kişisel bilgilerin üçüncü kişilere aktarımı ancak adli veya idari makamlarca öngörülmesi halinde mümkün olacaktır.

Bu Gizlilik Politikasındaki olası değişiklikler bu sayfada yayınlanacaktır. Bu kapsamda hangi bilgilerin saklandığı ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığı konusunda güncel bilgiler alabileceksiniz.

2) Çerezler

Skyhub Online, kendisi veya üçüncü taraflarca hazırlanan bir teknik iletişim dosyasını (Çerez) kullanarak kullanıcılar ve Web Sitesini kullanımları hakkında bilgi edinebilir. Söz konusu teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına ana bellekte saklanmak üzere gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, kullanıcının oturum bilgilerini, şifresini ve tercihlerini saklayarak oturumu açık tutar, bir sonraki ziyaretinde kullanıcıyı tanıyarak kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi'nin kaç kişi tarafından, ne amaçla kullanıldığı, bir kişinin Web Sitesi'ni kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar süre kaldığı gibi istatistiki bilgilerin elde edilmesine ve kullanıcılara özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine     yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postadan veri veya başka herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların çoğu orijinal olarak teknik iletişim dosyasını kabul edecek şekilde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde uyarı verilmesi için ayarları değiştirebilirler.

3) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları;

Kişisel veriler, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki amaçlarla da işlenmektedir:

• dahili kayıt tutma ve hesap oluşturma için;

• seyahat hizmetleri ile ilgili olarak sizinle sözleşmeye dayalı anlaşmalar yapmak için;

• rezervasyonların işlenmesi ve idaresi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizinle bizim aramızda akdedilen herhangi bir sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek;

• bizden talep ettiğiniz ürün ve/veya hizmetleri size sağlamak için;

• uygun olduğu şekilde, Business to Business ( B2B )  seyahat sağlayıcısı, otel operatörü veya teknoloji platformu sağlayıcısı olarak size hizmet sağlama sürecinde sizinle iletişime geçmek;

• yasal iadeler;

• verimliliğin artırılması, eğitim ve kalite kontrolü gibi operasyonel nedenler;

• işimizi yönetmemize yardımcı olacak istatistiksel analiz;

• size hâlihazırda sağladığımız veya sizin sorduğunuz hizmetlere benzer, sunduğumuz diğer hizmetler hakkında tanıtım e-postaları göndermek.

4) Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Müşteri, saat 19:00'dan sonra otele varması / check-in yapması bekleniyorsa müşteri destek ekibimizi veya doğrudan oteli bilgilendirmekle sorumludur.

Kişisel verileriniz aşağıdakilerle paylaşılabilir:

Skyhub Online grup şirketleri,

Sipariş ettiğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin teslimi ile ilgili olarak iş ortaklıkları, Skyhub Online adına ve hesabına size sağlanabilecek hizmetleri ifa etmek üzere faaliyet gösteren şirketler, Acil bir yardım çağrısı durumunda konumunuzun ve yetkili makamların belirlenmesi, Kendi ticari faaliyetlerimizi geliştirmek ve yürütmek için işbirliği yaptığımız iş ortakları ve diğer üçüncü kişiler, Avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, GDPR ve diğer mevzuat kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlarla yetkili temsilcileriniz de dahil olmak üzere düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi makamlar.

5) Güvenlik

Skyhub Online, bilgilerinizi güvenli bir şekilde saklar; bu nedenle, söz konusu bilgileri herhangi bir kayıp, kötüye kullanım veya değişikliğe karşı korumak için gerekli tüm önlemleri alır. Skyhub Online'ın size gerekli hizmeti sunmak için bilgilerinize erişimi olan sözleşmeli ortakları, sözleşmeden doğan yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. Bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizin Skyhub Online iştirakleri ile paylaşılması gerekecektir. Bu durumlarda bilgileriniz gizli kabul edilecektir.

6) İşlenen Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin mevzuata uygun olarak Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve/veya bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

7) Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikası (18.01.2021) tarihinde yayınlanmıştır.

Bu Gizlilik Politikasını, örneğin güncel tutmak veya yasal gerekliliklere uymak için zaman zaman değiştirebiliriz - bunu yaptığımızda, bu Gizlilik Politikasını her zaman web sitemizde güncelleyeceğiz, bu nedenle lütfen sitemizi ziyaret ettiğinizde okumaya özen gösterin.

8) Bizimle Nasıl İletişime Geçilir?

Bu gizlilik politikası veya hakkınızda tuttuğumuz bilgiler için herhangi bir sorunuz varsa lütfen telefon ya da e-posta yoluyla bizimle iletişime geçin.

Telefon: (0090-(212)-7033831)

Email: (operation@skyhubonline.com)