Acente Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu 

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden “HIS Uluslararası Turizm Seyahat Acentası Ltd. Şti.” tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için ''https://www.skyhubonline.com/tr/kvkk” adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimiz ile acentelik ilişkisi kurulmasına yönelik başvuru sürecinde işlenen “kimlik, iletişim, mesleki deneyim” kategorilerine ait bilgiler aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedirler:

 • Yetkilisi olduğunuz şirketiniz adına acentelik hizmeti vermek amacıyla şirketimize başvuru yapabilmeniz, başvuru kaydının alınabilmesi,
 • Acentelik için yetkilisi bulunduğunuz tüzel kişiliğin, şirketimizi temsil etme, menfaatlerini koruma ve kanunda belirtilen diğer yükümlülüklerini özenle yerine getirebilme ve gerekli kriterlerin karşılanıp karşılanamadığı noktasında sahip olunan yeterliliğin; bir bütün halinde başvurunun değerlendirilebilmesi,
 • Yetkilisi bulunduğunuz tüzel kişilik ile ilgili yetkilerinizin teyit edilebilmesi,
 • Yapılacak değerlendirme neticesinde acentelik hukuki ilişkisinin kurulmasına yönelik sözleşmenin kurulması ve ifa edilebilmesi,
 • Başvuru sürecinde kayıt için gerekli olabilecek evrak ve eksiklikler de dahil kayıt ve değerlendirme sürecinin eksiksiz yürütülebilmesi amacıyla iletişim kurulabilmesi, başvuru sonucunun tarafınızla paylaşılabilmesi,
 • Olası hukuki ihtilaflarda tüm iletişim kayıtlarının delil olarak sunulabilmesi.

 

3. Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz herhangi bir üçüncü kişi/kurum/kuruluş veya şirkete aktarılmamaktadır.

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda beyan ve teslim ettiğiniz, acente adayı başvuru formunda bilgi girişi gerçekleştirdiğiniz verilerin şirket fiziksel ortamları ile şirket bilişim sistemlerine kaydedilmesi suretiyle toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2-c bendinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine bağlı olarak işlenmektedir. 

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “https://www.skyhubonline.com/tr/gizlilik-politikasi” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sok. Şişli Plaza E Blok No:B1, 34360 Şişli/İstanbul” adresine yazılı olarak veya “PDP@skyhubonline.com” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.

1. Veri Sorumlusu 

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden “HIS Uluslararası Turizm Seyahat Acentası Ltd. Şti.” tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için ''https://www.skyhubonline.com/tr/kvkk” adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimiz ile acentelik ilişkisi kurulmasına yönelik başvuru sürecinde işlenen “kimlik, iletişim, mesleki deneyim” kategorilerine ait bilgiler aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedirler:

 • Yetkilisi olduğunuz şirketiniz adına acentelik hizmeti vermek amacıyla şirketimize başvuru yapabilmeniz, başvuru kaydının alınabilmesi,
 • Acentelik için yetkilisi bulunduğunuz tüzel kişiliğin, şirketimizi temsil etme, menfaatlerini koruma ve kanunda belirtilen diğer yükümlülüklerini özenle yerine getirebilme ve gerekli kriterlerin karşılanıp karşılanamadığı noktasında sahip olunan yeterliliğin; bir bütün halinde başvurunun değerlendirilebilmesi,
 • Yetkilisi bulunduğunuz tüzel kişilik ile ilgili yetkilerinizin teyit edilebilmesi,
 • Yapılacak değerlendirme neticesinde acentelik hukuki ilişkisinin kurulmasına yönelik sözleşmenin kurulması ve ifa edilebilmesi,
 • Başvuru sürecinde kayıt için gerekli olabilecek evrak ve eksiklikler de dahil kayıt ve değerlendirme sürecinin eksiksiz yürütülebilmesi amacıyla iletişim kurulabilmesi, başvuru sonucunun tarafınızla paylaşılabilmesi,
 • Olası hukuki ihtilaflarda tüm iletişim kayıtlarının delil olarak sunulabilmesi.

 

3. Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz herhangi bir üçüncü kişi/kurum/kuruluş veya şirkete aktarılmamaktadır.

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda beyan ve teslim ettiğiniz, acente adayı başvuru formunda bilgi girişi gerçekleştirdiğiniz verilerin şirket fiziksel ortamları ile şirket bilişim sistemlerine kaydedilmesi suretiyle toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2-c bendinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine bağlı olarak işlenmektedir. 

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “https://www.skyhubonline.com/tr/gizlilik-politikasi” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sok. Şişli Plaza E Blok No:B1, 34360 Şişli/İstanbul” adresine yazılı olarak veya “PDP@skyhubonline.com” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.